28 Styczeń 2022

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi nabór nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023. Kto może uczestniczyć w rekrutacji?

Rozpoczyna się nabór nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą. W rekrutacji mogą uczestniczyć: poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. Praca odbywać ma się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji oraz Argentyny i Brazylii.

 

Wymagania:

  • kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
  • znajomość języka rosyjskiego (Europa Środkowo-Wschodnia i Azja), języka portugalskiego (Brazylia), języka hiszpańskiego (Argentyna) i/lub obowiązującego w kraju skierowania;
  • co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
  • warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Aplikować można poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.orpeg.pl/kierowanie-nauczycieli/podstawowe-informacje/. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 roku.

 

Do zadań nauczycieli, poza zajęciami dydaktycznymi będzie należało: prowadzenie kursów języka polskiego dla dorosłych, redagowanie artykułów do polskojęzycznych czasopism czy organizowanie uroczystości patriotycznych i okolicznościowych dla ludności pochodzenia polskiego.

 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rekrutacja-nauczycieli-do-pracy-za-granica--informacja-orpeg

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka