10 Czerwiec 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy z 24 376 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakończyło 25 czerwca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To był już drugi z kolei rok, w którym edukacja była prowadzona w większości w trybie zdalnym.

Do najważniejszych wydarzeń związanych z tym rokiem szkolnym należą:

1 września 2020 r. –uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną;

od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 19 października 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w strefie żółtej i czerwonej) do 16 maja 2021 r. – rozpoczęli naukę zdalną.

od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej rozpoczęły naukę zdalną.

od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – z nauczania zdalnego przeszły na nauczanie stacjonarne.

Ze względu na wprowadzenie podwyższonych restrykcji w wybranych województwach, od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej w regionach.

29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – przedszkola zostały zamknięte

od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym;

od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawowych – rozpoczęły pracę w trybie hybrydowym.

od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.