27 Wrzesień 2021

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian statusu zawodowego nauczyciela. Celem ma być ograniczenie biurokracji, kilkudziesięcioprocentowe podwyżki i przede wszystkim zwiększenie czasu nauczyciela dla ucznia.

 

MEiN zaproponowało wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia dla nauczycieli ustalonego w oparciu o kwotę bazową ogłaszaną corocznie w ustawie budżetowej. Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego zarabiać miałby 4 950 zł, nauczyciel mianowany – 6 400 zł, a nauczyciel dyplomowany – 7 750 zł. Zaproponowano także rezygnacje z rozliczenia średniego wynagrodzenia, składania sprawozdań i likwidację dodatku uzupełniającego.

 

Jak informuje Ministerstwo, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły odpowiednio dla:

 

  • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 4 010 zł,
  • nauczyciela mianowanego – 4 540 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 5 040 zł.

 

Wśród zmian znalazło się także podwyższenie wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny. Doprecyzowany ma być sposób rozliczania czasu pracy nauczycieli przez wprowadzenie limitów czasu dostępności w szkole. Do godzin dostępności wliczane będą: spotkania z rodzicami, czas na indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas np. dyskotek, rady pedagogiczne. Nauczyciel tablicowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zobowiązany będzie do bycia dostępnym w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka